Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 159 -4 155 -
18/01 kl 01 114 -6 108 -
18/01 kl 02 82 -6 76 -
18/01 kl 03 72 -6 66 -
18/01 kl 04 85 -6 79 -
18/01 kl 05 117 -7 110 -
18/01 kl 06 159 -5 154 -
18/01 kl 07 200 -3 197 -
18/01 kl 08 233 -1 232 -
18/01 kl 09 250 -1 249 -
18/01 kl 10 248 0 248 -
18/01 kl 11 227 1 228 -
18/01 kl 12 193 2 195 -
18/01 kl 13 156 2 158 -
18/01 kl 14 124 3 127 -
18/01 kl 15 108 4 112 -
18/01 kl 16 111 5 116 -
18/01 kl 17 132 3 135 -
18/01 kl 18 165 2 167 -
18/01 kl 19 203 2 205 -
18/01 kl 20 235 3 238 -
18/01 kl 21 254 3 257 -
18/01 kl 22 256 1 257 -
18/01 kl 23 238 0 238 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 309 293 274 257
Laveste vannstand 81 71 68 77 66
Avvik gult nivå -21 -26 -42 -61 -78
Avvik orange nivå -37 -42 -58 -77 -94
Avvik rødt nivå -52 -57 -73 -92 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm