Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 250 31 281 282
14/01 kl 02 296 29 325 327
14/01 kl 03 308 29 337 343
14/01 kl 04 282 28 310 320
14/01 kl 05 227 26 253 269
14/01 kl 06 165 23 188 202
14/01 kl 07 113 21 134 141
14/01 kl 08 80 22 102 103
14/01 kl 09 70 26 96 97
14/01 kl 10 86 29 115 121
14/01 kl 11 130 31 161 168
14/01 kl 12 192 29 221 229
14/01 kl 13 259 32 291 289
14/01 kl 14 311 34 345 338
14/01 kl 15 333 38 371 -
14/01 kl 16 316 39 355 -
14/01 kl 17 265 40 305 -
14/01 kl 18 198 43 241 -
14/01 kl 19 136 44 180 -
14/01 kl 20 89 46 135 -
14/01 kl 21 61 48 109 -
14/01 kl 22 57 51 108 -
14/01 kl 23 81 54 135 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 371 364 353 301 315
Laveste vannstand 96 106 119 112 93
Avvik gult nivå -8 -15 -26 -78 -64
Avvik orange nivå -29 -36 -47 -99 -85
Avvik rødt nivå -48 -55 -66 -118 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm