Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 132 55 187 -
15/01 kl 01 196 54 250 -
15/01 kl 02 256 53 309 -
15/01 kl 03 295 52 347 -
15/01 kl 04 300 53 353 -
15/01 kl 05 268 56 324 -
15/01 kl 06 213 56 269 -
15/01 kl 07 156 53 209 -
15/01 kl 08 112 47 159 -
15/01 kl 09 86 43 129 -
15/01 kl 10 81 46 127 -
15/01 kl 11 101 53 154 -
15/01 kl 12 146 55 201 -
15/01 kl 13 206 49 255 -
15/01 kl 14 267 41 308 -
15/01 kl 15 311 38 349 -
15/01 kl 16 324 40 364 -
15/01 kl 17 301 43 344 -
15/01 kl 18 248 43 291 -
15/01 kl 19 185 41 226 -
15/01 kl 20 130 40 170 -
15/01 kl 21 89 39 128 -
15/01 kl 22 66 40 106 -
15/01 kl 23 65 41 106 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 371 364 353 301 315
Laveste vannstand 96 106 119 112 93
Avvik gult nivå -8 -15 -26 -78 -64
Avvik orange nivå -29 -36 -47 -99 -85
Avvik rødt nivå -48 -55 -66 -118 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm