Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 91 40 131 -
16/01 kl 01 141 39 180 -
16/01 kl 02 201 39 240 -
16/01 kl 03 256 39 295 -
16/01 kl 04 288 43 331 -
16/01 kl 05 286 42 328 -
16/01 kl 06 253 42 295 -
16/01 kl 07 202 40 242 -
16/01 kl 08 154 40 194 -
16/01 kl 09 118 41 159 -
16/01 kl 10 98 41 139 -
16/01 kl 11 95 40 135 -
16/01 kl 12 115 40 155 -
16/01 kl 13 158 42 200 -
16/01 kl 14 213 43 256 -
16/01 kl 15 266 44 310 -
16/01 kl 16 303 44 347 -
16/01 kl 17 309 44 353 -
16/01 kl 18 283 45 328 -
16/01 kl 19 233 45 278 -
16/01 kl 20 177 45 222 -
16/01 kl 21 130 45 175 -
16/01 kl 22 95 45 140 -
16/01 kl 23 75 44 119 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 371 364 353 301 315
Laveste vannstand 96 106 119 112 93
Avvik gult nivå -8 -15 -26 -78 -64
Avvik orange nivå -29 -36 -47 -99 -85
Avvik rødt nivå -48 -55 -66 -118 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm