Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 75 44 119 -
17/01 kl 01 101 43 144 -
17/01 kl 02 148 41 189 -
17/01 kl 03 202 37 239 -
17/01 kl 04 250 31 281 -
17/01 kl 05 276 25 301 -
17/01 kl 06 272 23 295 -
17/01 kl 07 241 21 262 -
17/01 kl 08 198 17 215 -
17/01 kl 09 159 9 168 -
17/01 kl 10 129 3 132 -
17/01 kl 11 112 2 114 -
17/01 kl 12 109 4 113 -
17/01 kl 13 127 5 132 -
17/01 kl 14 164 4 168 -
17/01 kl 15 212 0 212 -
17/01 kl 16 259 -1 258 -
17/01 kl 17 289 1 290 -
17/01 kl 18 292 3 295 -
17/01 kl 19 267 3 270 -
17/01 kl 20 224 4 228 -
17/01 kl 21 176 4 180 -
17/01 kl 22 136 7 143 -
17/01 kl 23 104 8 112 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 371 364 353 301 315
Laveste vannstand 96 106 119 112 93
Avvik gult nivå -8 -15 -26 -78 -64
Avvik orange nivå -29 -36 -47 -99 -85
Avvik rødt nivå -48 -55 -66 -118 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm