Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 85 8 93 -
18/01 kl 01 85 8 93 -
18/01 kl 02 108 9 117 -
18/01 kl 03 150 11 161 -
18/01 kl 04 198 14 212 -
18/01 kl 05 241 17 258 -
18/01 kl 06 264 17 281 -
18/01 kl 07 261 21 282 -
18/01 kl 08 236 22 258 -
18/01 kl 09 202 25 227 -
18/01 kl 10 169 29 198 -
18/01 kl 11 143 29 172 -
18/01 kl 12 125 32 157 -
18/01 kl 13 120 34 154 -
18/01 kl 14 133 37 170 -
18/01 kl 15 164 38 202 -
18/01 kl 16 205 39 244 -
18/01 kl 17 245 39 284 -
18/01 kl 18 272 39 311 -
18/01 kl 19 276 39 315 -
18/01 kl 20 256 37 293 -
18/01 kl 21 221 36 257 -
18/01 kl 22 180 34 214 -
18/01 kl 23 144 31 175 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 371 364 353 301 315
Laveste vannstand 96 106 119 112 93
Avvik gult nivå -8 -15 -26 -78 -64
Avvik orange nivå -29 -36 -47 -99 -85
Avvik rødt nivå -48 -55 -66 -118 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm