Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 225 39 264 270
14/01 kl 02 222 42 264 269
14/01 kl 03 198 39 237 245
14/01 kl 04 161 40 201 206
14/01 kl 05 118 36 154 162
14/01 kl 06 81 40 121 126
14/01 kl 07 61 41 102 107
14/01 kl 08 62 42 104 110
14/01 kl 09 83 43 126 131
14/01 kl 10 120 42 162 168
14/01 kl 11 167 44 211 212
14/01 kl 12 212 43 255 257
14/01 kl 13 239 44 283 284
14/01 kl 14 240 45 285 285
14/01 kl 15 218 47 265 -
14/01 kl 16 180 46 226 -
14/01 kl 17 133 46 179 -
14/01 kl 18 87 46 133 -
14/01 kl 19 54 47 101 -
14/01 kl 20 41 48 89 -
14/01 kl 21 49 48 97 -
14/01 kl 22 76 49 125 -
14/01 kl 23 119 48 167 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 285 292 267 230 236
Laveste vannstand 89 103 83 80 88
Avvik gult nivå 3 10 -15 -52 -46
Avvik orange nivå -12 -5 -30 -67 -61
Avvik rødt nivå -25 -18 -43 -80 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm