Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 167 50 217 -
15/01 kl 01 204 50 254 -
15/01 kl 02 220 53 273 -
15/01 kl 03 213 55 268 -
15/01 kl 04 188 58 246 -
15/01 kl 05 151 56 207 -
15/01 kl 06 112 54 166 -
15/01 kl 07 80 55 135 -
15/01 kl 08 65 59 124 -
15/01 kl 09 70 60 130 -
15/01 kl 10 93 61 154 -
15/01 kl 11 130 61 191 -
15/01 kl 12 176 59 235 -
15/01 kl 13 215 56 271 -
15/01 kl 14 236 56 292 -
15/01 kl 15 232 58 290 -
15/01 kl 16 209 57 266 -
15/01 kl 17 171 59 230 -
15/01 kl 18 127 59 186 -
15/01 kl 19 85 59 144 -
15/01 kl 20 57 57 114 -
15/01 kl 21 47 56 103 -
15/01 kl 22 57 57 114 -
15/01 kl 23 84 56 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 285 292 267 230 236
Laveste vannstand 89 103 83 80 88
Avvik gult nivå 3 10 -15 -52 -46
Avvik orange nivå -12 -5 -30 -67 -61
Avvik rødt nivå -25 -18 -43 -80 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm