Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 126 55 181 -
16/01 kl 01 169 54 223 -
16/01 kl 02 200 55 255 -
16/01 kl 03 212 53 265 -
16/01 kl 04 203 53 256 -
16/01 kl 05 178 53 231 -
16/01 kl 06 144 51 195 -
16/01 kl 07 109 49 158 -
16/01 kl 08 83 47 130 -
16/01 kl 09 73 47 120 -
16/01 kl 10 79 45 124 -
16/01 kl 11 102 45 147 -
16/01 kl 12 137 43 180 -
16/01 kl 13 178 42 220 -
16/01 kl 14 212 40 252 -
16/01 kl 15 228 39 267 -
16/01 kl 16 222 37 259 -
16/01 kl 17 200 34 234 -
16/01 kl 18 164 32 196 -
16/01 kl 19 125 29 154 -
16/01 kl 20 88 28 116 -
16/01 kl 21 64 28 92 -
16/01 kl 22 56 27 83 -
16/01 kl 23 66 26 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 285 292 267 230 236
Laveste vannstand 89 103 83 80 88
Avvik gult nivå 3 10 -15 -52 -46
Avvik orange nivå -12 -5 -30 -67 -61
Avvik rødt nivå -25 -18 -43 -80 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm