Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 92 26 118 -
17/01 kl 01 129 23 152 -
17/01 kl 02 166 22 188 -
17/01 kl 03 193 21 214 -
17/01 kl 04 202 24 226 -
17/01 kl 05 193 22 215 -
17/01 kl 06 171 22 193 -
17/01 kl 07 141 20 161 -
17/01 kl 08 112 19 131 -
17/01 kl 09 90 18 108 -
17/01 kl 10 82 18 100 -
17/01 kl 11 87 19 106 -
17/01 kl 12 108 16 124 -
17/01 kl 13 139 17 156 -
17/01 kl 14 175 15 190 -
17/01 kl 15 204 14 218 -
17/01 kl 16 217 13 230 -
17/01 kl 17 212 11 223 -
17/01 kl 18 192 14 206 -
17/01 kl 19 161 13 174 -
17/01 kl 20 127 14 141 -
17/01 kl 21 95 12 107 -
17/01 kl 22 74 14 88 -
17/01 kl 23 66 14 80 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 285 292 267 230 236
Laveste vannstand 89 103 83 80 88
Avvik gult nivå 3 10 -15 -52 -46
Avvik orange nivå -12 -5 -30 -67 -61
Avvik rødt nivå -25 -18 -43 -80 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm