Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 74 14 88 -
18/01 kl 01 97 17 114 -
18/01 kl 02 129 19 148 -
18/01 kl 03 162 21 183 -
18/01 kl 04 185 24 209 -
18/01 kl 05 193 27 220 -
18/01 kl 06 186 28 214 -
18/01 kl 07 168 31 199 -
18/01 kl 08 143 31 174 -
18/01 kl 09 118 33 151 -
18/01 kl 10 98 33 131 -
18/01 kl 11 89 36 125 -
18/01 kl 12 92 35 127 -
18/01 kl 13 109 35 144 -
18/01 kl 14 135 34 169 -
18/01 kl 15 167 34 201 -
18/01 kl 16 193 32 225 -
18/01 kl 17 206 30 236 -
18/01 kl 18 204 29 233 -
18/01 kl 19 188 26 214 -
18/01 kl 20 162 26 188 -
18/01 kl 21 132 24 156 -
18/01 kl 22 104 24 128 -
18/01 kl 23 83 22 105 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 285 292 267 230 236
Laveste vannstand 89 103 83 80 88
Avvik gult nivå 3 10 -15 -52 -46
Avvik orange nivå -12 -5 -30 -67 -61
Avvik rødt nivå -25 -18 -43 -80 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm