Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 199 46 245 253
14/01 kl 02 193 48 241 248
14/01 kl 03 171 49 220 226
14/01 kl 04 134 49 183 188
14/01 kl 05 95 49 144 149
14/01 kl 06 67 48 115 123
14/01 kl 07 55 48 103 111
14/01 kl 08 61 50 111 118
14/01 kl 09 84 51 135 138
14/01 kl 10 119 51 170 172
14/01 kl 11 160 48 208 207
14/01 kl 12 191 49 240 238
14/01 kl 13 205 50 255 251
14/01 kl 14 201 50 251 250
14/01 kl 15 181 49 230 -
14/01 kl 16 145 46 191 -
14/01 kl 17 103 49 152 -
14/01 kl 18 65 49 114 -
14/01 kl 19 43 50 93 -
14/01 kl 20 39 50 89 -
14/01 kl 21 51 50 101 -
14/01 kl 22 81 55 136 -
14/01 kl 23 121 57 178 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 255 268 239 206 202
Laveste vannstand 89 101 80 83 77
Avvik gult nivå 4 17 -12 -45 -49
Avvik orange nivå -8 5 -24 -57 -61
Avvik rødt nivå -18 -5 -34 -67 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm