Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 160 59 219 -
15/01 kl 01 186 61 247 -
15/01 kl 02 194 64 258 -
15/01 kl 03 186 69 255 -
15/01 kl 04 162 69 231 -
15/01 kl 05 126 68 194 -
15/01 kl 06 91 67 158 -
15/01 kl 07 68 69 137 -
15/01 kl 08 61 72 133 -
15/01 kl 09 69 76 145 -
15/01 kl 10 93 74 167 -
15/01 kl 11 128 70 198 -
15/01 kl 12 165 67 232 -
15/01 kl 13 192 66 258 -
15/01 kl 14 201 67 268 -
15/01 kl 15 195 65 260 -
15/01 kl 16 172 65 237 -
15/01 kl 17 137 62 199 -
15/01 kl 18 97 62 159 -
15/01 kl 19 64 62 126 -
15/01 kl 20 46 60 106 -
15/01 kl 21 44 57 101 -
15/01 kl 22 58 53 111 -
15/01 kl 23 88 53 141 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 255 268 239 206 202
Laveste vannstand 89 101 80 83 77
Avvik gult nivå 4 17 -12 -45 -49
Avvik orange nivå -8 5 -24 -57 -61
Avvik rødt nivå -18 -5 -34 -67 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm