Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 125 54 179 -
16/01 kl 01 160 53 213 -
16/01 kl 02 181 53 234 -
16/01 kl 03 187 52 239 -
16/01 kl 04 177 50 227 -
16/01 kl 05 153 50 203 -
16/01 kl 06 120 46 166 -
16/01 kl 07 91 45 136 -
16/01 kl 08 72 43 115 -
16/01 kl 09 68 43 111 -
16/01 kl 10 78 41 119 -
16/01 kl 11 102 40 142 -
16/01 kl 12 134 38 172 -
16/01 kl 13 166 36 202 -
16/01 kl 14 188 35 223 -
16/01 kl 15 195 34 229 -
16/01 kl 16 187 33 220 -
16/01 kl 17 165 30 195 -
16/01 kl 18 131 25 156 -
16/01 kl 19 96 24 120 -
16/01 kl 20 68 24 92 -
16/01 kl 21 53 27 80 -
16/01 kl 22 51 29 80 -
16/01 kl 23 65 27 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 255 268 239 206 202
Laveste vannstand 89 101 80 83 77
Avvik gult nivå 4 17 -12 -45 -49
Avvik orange nivå -8 5 -24 -57 -61
Avvik rødt nivå -18 -5 -34 -67 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm