Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 93 26 119 -
17/01 kl 01 126 25 151 -
17/01 kl 02 156 25 181 -
17/01 kl 03 174 27 201 -
17/01 kl 04 179 27 206 -
17/01 kl 05 169 27 196 -
17/01 kl 06 147 24 171 -
17/01 kl 07 119 23 142 -
17/01 kl 08 94 23 117 -
17/01 kl 09 79 20 99 -
17/01 kl 10 76 19 95 -
17/01 kl 11 85 16 101 -
17/01 kl 12 106 17 123 -
17/01 kl 13 134 17 151 -
17/01 kl 14 162 15 177 -
17/01 kl 15 181 16 197 -
17/01 kl 16 187 13 200 -
17/01 kl 17 180 16 196 -
17/01 kl 18 160 20 180 -
17/01 kl 19 130 19 149 -
17/01 kl 20 100 19 119 -
17/01 kl 21 75 18 93 -
17/01 kl 22 61 22 83 -
17/01 kl 23 59 25 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 255 268 239 206 202
Laveste vannstand 89 101 80 83 77
Avvik gult nivå 4 17 -12 -45 -49
Avvik orange nivå -8 5 -24 -57 -61
Avvik rødt nivå -18 -5 -34 -67 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm