Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 71 25 96 -
18/01 kl 01 96 27 123 -
18/01 kl 02 124 25 149 -
18/01 kl 03 150 28 178 -
18/01 kl 04 166 31 197 -
18/01 kl 05 171 31 202 -
18/01 kl 06 163 30 193 -
18/01 kl 07 145 29 174 -
18/01 kl 08 121 30 151 -
18/01 kl 09 100 29 129 -
18/01 kl 10 86 30 116 -
18/01 kl 11 81 30 111 -
18/01 kl 12 88 28 116 -
18/01 kl 13 106 25 131 -
18/01 kl 14 130 25 155 -
18/01 kl 15 154 24 178 -
18/01 kl 16 172 23 195 -
18/01 kl 17 179 20 199 -
18/01 kl 18 174 18 192 -
18/01 kl 19 158 16 174 -
18/01 kl 20 133 16 149 -
18/01 kl 21 106 15 121 -
18/01 kl 22 83 12 95 -
18/01 kl 23 69 8 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 255 268 239 206 202
Laveste vannstand 89 101 80 83 77
Avvik gult nivå 4 17 -12 -45 -49
Avvik orange nivå -8 5 -24 -57 -61
Avvik rødt nivå -18 -5 -34 -67 -71
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm