Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 265 30 295 295
14/01 kl 02 315 31 346 350
14/01 kl 03 331 29 360 365
14/01 kl 04 301 27 328 339
14/01 kl 05 238 27 265 280
14/01 kl 06 170 24 194 210
14/01 kl 07 116 18 134 138
14/01 kl 08 84 17 101 100
14/01 kl 09 72 25 97 97
14/01 kl 10 86 29 115 118
14/01 kl 11 132 28 160 173
14/01 kl 12 200 27 227 234
14/01 kl 13 272 28 300 297
14/01 kl 14 329 33 362 352
14/01 kl 15 355 37 392 -
14/01 kl 16 337 38 375 -
14/01 kl 17 279 40 319 -
14/01 kl 18 205 41 246 -
14/01 kl 19 140 48 188 -
14/01 kl 20 93 45 138 -
14/01 kl 21 65 44 109 -
14/01 kl 22 58 51 109 -
14/01 kl 23 83 58 141 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 392 392 377 322 335
Laveste vannstand 97 112 125 116 94
Avvik gult nivå -10 -10 -25 -80 -67
Avvik orange nivå -32 -32 -47 -102 -89
Avvik rødt nivå -58 -58 -73 -128 -115
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm