Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 137 55 192 -
15/01 kl 01 206 54 260 -
15/01 kl 02 271 54 325 -
15/01 kl 03 315 52 367 -
15/01 kl 04 322 54 376 -
15/01 kl 05 285 56 341 -
15/01 kl 06 221 61 282 -
15/01 kl 07 160 57 217 -
15/01 kl 08 116 47 163 -
15/01 kl 09 90 41 131 -
15/01 kl 10 83 44 127 -
15/01 kl 11 102 56 158 -
15/01 kl 12 149 65 214 -
15/01 kl 13 214 52 266 -
15/01 kl 14 281 35 316 -
15/01 kl 15 329 37 366 -
15/01 kl 16 346 46 392 -
15/01 kl 17 320 44 364 -
15/01 kl 18 260 42 302 -
15/01 kl 19 190 46 236 -
15/01 kl 20 134 41 175 -
15/01 kl 21 94 36 130 -
15/01 kl 22 70 42 112 -
15/01 kl 23 67 45 112 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 392 392 377 322 335
Laveste vannstand 97 112 125 116 94
Avvik gult nivå -10 -10 -25 -80 -67
Avvik orange nivå -32 -32 -47 -102 -89
Avvik rødt nivå -58 -58 -73 -128 -115
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm