Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 93 43 136 -
16/01 kl 01 147 36 183 -
16/01 kl 02 212 40 252 -
16/01 kl 03 272 43 315 -
16/01 kl 04 308 40 348 -
16/01 kl 05 308 46 354 -
16/01 kl 06 268 44 312 -
16/01 kl 07 209 40 249 -
16/01 kl 08 158 37 195 -
16/01 kl 09 123 44 167 -
16/01 kl 10 102 44 146 -
16/01 kl 11 98 37 135 -
16/01 kl 12 117 38 155 -
16/01 kl 13 162 41 203 -
16/01 kl 14 222 46 268 -
16/01 kl 15 281 40 321 -
16/01 kl 16 321 43 364 -
16/01 kl 17 331 46 377 -
16/01 kl 18 301 43 344 -
16/01 kl 19 243 42 285 -
16/01 kl 20 184 46 230 -
16/01 kl 21 135 43 178 -
16/01 kl 22 100 43 143 -
16/01 kl 23 79 46 125 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 392 392 377 322 335
Laveste vannstand 97 112 125 116 94
Avvik gult nivå -10 -10 -25 -80 -67
Avvik orange nivå -32 -32 -47 -102 -89
Avvik rødt nivå -58 -58 -73 -128 -115
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm