Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 77 43 120 -
17/01 kl 01 103 44 147 -
17/01 kl 02 154 44 198 -
17/01 kl 03 213 40 253 -
17/01 kl 04 266 32 298 -
17/01 kl 05 296 26 322 -
17/01 kl 06 291 24 315 -
17/01 kl 07 254 26 280 -
17/01 kl 08 205 22 227 -
17/01 kl 09 164 12 176 -
17/01 kl 10 135 2 137 -
17/01 kl 11 117 -1 116 -
17/01 kl 12 113 8 121 -
17/01 kl 13 129 8 137 -
17/01 kl 14 170 4 174 -
17/01 kl 15 222 0 222 -
17/01 kl 16 273 -2 271 -
17/01 kl 17 307 -1 306 -
17/01 kl 18 312 5 317 -
17/01 kl 19 283 3 286 -
17/01 kl 20 233 -2 231 -
17/01 kl 21 183 5 188 -
17/01 kl 22 142 7 149 -
17/01 kl 23 110 7 117 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 392 392 377 322 335
Laveste vannstand 97 112 125 116 94
Avvik gult nivå -10 -10 -25 -80 -67
Avvik orange nivå -32 -32 -47 -102 -89
Avvik rødt nivå -58 -58 -73 -128 -115
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm