Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 90 6 96 -
18/01 kl 01 88 6 94 -
18/01 kl 02 111 6 117 -
18/01 kl 03 157 10 167 -
18/01 kl 04 210 15 225 -
18/01 kl 05 256 13 269 -
18/01 kl 06 282 21 303 -
18/01 kl 07 278 16 294 -
18/01 kl 08 248 22 270 -
18/01 kl 09 210 27 237 -
18/01 kl 10 176 28 204 -
18/01 kl 11 150 31 181 -
18/01 kl 12 131 29 160 -
18/01 kl 13 124 36 160 -
18/01 kl 14 136 38 174 -
18/01 kl 15 169 38 207 -
18/01 kl 16 215 41 256 -
18/01 kl 17 259 40 299 -
18/01 kl 18 289 39 328 -
18/01 kl 19 294 41 335 -
18/01 kl 20 270 40 310 -
18/01 kl 21 230 35 265 -
18/01 kl 22 187 35 222 -
18/01 kl 23 151 34 185 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 392 392 377 322 335
Laveste vannstand 97 112 125 116 94
Avvik gult nivå -10 -10 -25 -80 -67
Avvik orange nivå -32 -32 -47 -102 -89
Avvik rødt nivå -58 -58 -73 -128 -115
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm