Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 -43 4 -39 -
15/01 kl 01 -17 6 -11 -
15/01 kl 02 11 3 14 -
15/01 kl 03 37 6 43 -
15/01 kl 04 53 6 59 -
15/01 kl 05 55 7 62 -
15/01 kl 06 42 8 50 -
15/01 kl 07 18 8 26 -
15/01 kl 08 -11 9 -2 -
15/01 kl 09 -37 8 -29 -
15/01 kl 10 -54 8 -46 -
15/01 kl 11 -56 7 -49 -
15/01 kl 12 -42 9 -33 -
15/01 kl 13 -16 10 -6 -
15/01 kl 14 15 10 25 -
15/01 kl 15 45 8 53 -
15/01 kl 16 66 7 73 -
15/01 kl 17 73 5 78 -
15/01 kl 18 65 4 69 -
15/01 kl 19 44 5 49 -
15/01 kl 20 13 4 17 -
15/01 kl 21 -17 4 -13 -
15/01 kl 22 -42 5 -37 -
15/01 kl 23 -55 4 -51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 78 72 48 54
Laveste vannstand -60 -51 -49 -49 -58
Avvik gult nivå -24 -26 -32 -56 -50
Avvik orange nivå -35 -37 -43 -67 -61
Avvik rødt nivå -43 -45 -51 -75 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm