Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 99 6 105 102
14/01 kl 02 128 3 131 130
14/01 kl 03 147 4 151 150
14/01 kl 04 152 4 156 156
14/01 kl 05 141 4 145 146
14/01 kl 06 118 3 121 123
14/01 kl 07 88 0 88 92
14/01 kl 08 58 3 61 61
14/01 kl 09 37 3 40 40
14/01 kl 10 31 1 32 32
14/01 kl 11 42 2 44 42
14/01 kl 12 66 3 69 66
14/01 kl 13 98 4 102 98
14/01 kl 14 131 4 135 130
14/01 kl 15 156 4 160 -
14/01 kl 16 167 5 172 -
14/01 kl 17 163 4 167 -
14/01 kl 18 143 4 147 -
14/01 kl 19 112 3 115 -
14/01 kl 20 79 5 84 -
14/01 kl 21 51 3 54 -
14/01 kl 22 35 3 38 -
14/01 kl 23 35 4 39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 172 170 164 140 146
Laveste vannstand 32 41 43 43 34
Avvik gult nivå -24 -26 -32 -56 -50
Avvik orange nivå -35 -37 -43 -67 -61
Avvik rødt nivå -43 -45 -51 -75 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm