Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 49 4 53 -
15/01 kl 01 75 6 81 -
15/01 kl 02 103 3 106 -
15/01 kl 03 129 6 135 -
15/01 kl 04 145 6 151 -
15/01 kl 05 147 7 154 -
15/01 kl 06 134 8 142 -
15/01 kl 07 110 8 118 -
15/01 kl 08 81 9 90 -
15/01 kl 09 55 8 63 -
15/01 kl 10 38 8 46 -
15/01 kl 11 36 7 43 -
15/01 kl 12 50 9 59 -
15/01 kl 13 76 10 86 -
15/01 kl 14 107 10 117 -
15/01 kl 15 137 8 145 -
15/01 kl 16 158 7 165 -
15/01 kl 17 165 5 170 -
15/01 kl 18 157 4 161 -
15/01 kl 19 136 5 141 -
15/01 kl 20 105 4 109 -
15/01 kl 21 75 4 79 -
15/01 kl 22 50 5 55 -
15/01 kl 23 37 4 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 172 170 164 140 146
Laveste vannstand 32 41 43 43 34
Avvik gult nivå -24 -26 -32 -56 -50
Avvik orange nivå -35 -37 -43 -67 -61
Avvik rødt nivå -43 -45 -51 -75 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm