Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 47 53 53 -
15/01 kl 01 76 81 81 -
15/01 kl 02 103 108 106 -
15/01 kl 03 132 135 135 -
15/01 kl 04 147 151 151 -
15/01 kl 05 150 154 154 -
15/01 kl 06 138 142 142 -
15/01 kl 07 114 119 118 -
15/01 kl 08 86 91 90 -
15/01 kl 09 60 65 63 -
15/01 kl 10 43 48 46 -
15/01 kl 11 39 46 43 -
15/01 kl 12 54 60 59 -
15/01 kl 13 81 87 86 -
15/01 kl 14 111 117 117 -
15/01 kl 15 141 146 145 -
15/01 kl 16 162 166 165 -
15/01 kl 17 168 172 170 -
15/01 kl 18 159 163 161 -
15/01 kl 19 137 142 141 -
15/01 kl 20 107 111 109 -
15/01 kl 21 76 81 79 -
15/01 kl 22 50 56 55 -
15/01 kl 23 36 41 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 173 172 166 149 161
Laveste vannstand 29 36 40 39 33
Avvik gult nivå -23 -24 -30 -47 -35
Avvik orange nivå -34 -35 -41 -58 -46
Avvik rødt nivå -42 -43 -49 -66 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: +21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm