Tid (NNT) Observert 14/01 00 13/01 12 13/01 00
15/01 kl 00 51 53 52 54
15/01 kl 01 76 81 80 82
15/01 kl 02 105 106 107 107
15/01 kl 03 133 135 135 135
15/01 kl 04 148 151 150 150
15/01 kl 05 152 154 153 153
15/01 kl 06 139 142 141 141
15/01 kl 07 115 118 117 117
15/01 kl 08 85 90 89 90
15/01 kl 09 59 63 63 63
15/01 kl 10 44 46 46 46
15/01 kl 11 43 43 43 43
15/01 kl 12 56 59 59 58
15/01 kl 13 83 86 86 85
15/01 kl 14 112 117 117 116
15/01 kl 15 141 145 146 146
15/01 kl 16 162 165 165 166
15/01 kl 17 169 170 172 173
15/01 kl 18 161 161 162 164
15/01 kl 19 139 141 141 142
15/01 kl 20 111 109 110 110
15/01 kl 21 82 79 81 80
15/01 kl 22 58 55 56 56
15/01 kl 23 44 41 43 43

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 14/01 00 172 170 164 140 146
Max. fra modell: 13/01 12 172 172 165 137 120
Max. fra modell: 13/01 00 174 173 166 142 48
Korreksjon av vannstandsdataene: +21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm