Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 -2 4 4 -
15/01 kl 01 1 6 6 -
15/01 kl 02 0 5 3 -
15/01 kl 03 3 6 6 -
15/01 kl 04 2 6 6 -
15/01 kl 05 3 7 7 -
15/01 kl 06 4 8 8 -
15/01 kl 07 4 9 8 -
15/01 kl 08 5 10 9 -
15/01 kl 09 5 10 8 -
15/01 kl 10 5 10 8 -
15/01 kl 11 3 10 7 -
15/01 kl 12 4 10 9 -
15/01 kl 13 5 11 10 -
15/01 kl 14 4 10 10 -
15/01 kl 15 4 9 8 -
15/01 kl 16 4 8 7 -
15/01 kl 17 3 7 5 -
15/01 kl 18 2 6 4 -
15/01 kl 19 1 6 5 -
15/01 kl 20 2 6 4 -
15/01 kl 21 1 6 4 -
15/01 kl 22 0 6 5 -
15/01 kl 23 -1 4 4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 6 10 4 2 2
Laveste værets virkning 0 3 1 -14 -14
Korreksjon av vannstandsdataene: +21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm