Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 39 4 43 -
16/01 kl 01 54 4 58 -
16/01 kl 02 79 3 82 -
16/01 kl 03 105 3 108 -
16/01 kl 04 127 2 129 -
16/01 kl 05 140 2 142 -
16/01 kl 06 140 2 142 -
16/01 kl 07 126 2 128 -
16/01 kl 08 104 2 106 -
16/01 kl 09 78 2 80 -
16/01 kl 10 55 1 56 -
16/01 kl 11 43 1 44 -
16/01 kl 12 44 1 45 -
16/01 kl 13 59 2 61 -
16/01 kl 14 83 2 85 -
16/01 kl 15 112 2 114 -
16/01 kl 16 138 2 140 -
16/01 kl 17 155 3 158 -
16/01 kl 18 160 4 164 -
16/01 kl 19 150 4 154 -
16/01 kl 20 129 3 132 -
16/01 kl 21 101 3 104 -
16/01 kl 22 74 3 77 -
16/01 kl 23 52 1 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 172 170 164 140 146
Laveste vannstand 32 41 43 43 34
Avvik gult nivå -24 -26 -32 -56 -50
Avvik orange nivå -35 -37 -43 -67 -61
Avvik rødt nivå -43 -45 -51 -75 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm