Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 42 1 43 -
17/01 kl 01 45 2 47 -
17/01 kl 02 59 1 60 -
17/01 kl 03 81 1 82 -
17/01 kl 04 104 0 104 -
17/01 kl 05 123 0 123 -
17/01 kl 06 133 -2 131 -
17/01 kl 07 132 -1 131 -
17/01 kl 08 120 -2 118 -
17/01 kl 09 100 -3 97 -
17/01 kl 10 78 -4 74 -
17/01 kl 11 59 -5 54 -
17/01 kl 12 50 -5 45 -
17/01 kl 13 52 -6 46 -
17/01 kl 14 66 -7 59 -
17/01 kl 15 88 -8 80 -
17/01 kl 16 112 -9 103 -
17/01 kl 17 135 -9 126 -
17/01 kl 18 149 -11 138 -
17/01 kl 19 152 -12 140 -
17/01 kl 20 143 -13 130 -
17/01 kl 21 124 -14 110 -
17/01 kl 22 99 -14 85 -
17/01 kl 23 75 -13 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 172 170 164 140 146
Laveste vannstand 32 41 43 43 34
Avvik gult nivå -24 -26 -32 -56 -50
Avvik orange nivå -35 -37 -43 -67 -61
Avvik rødt nivå -43 -45 -51 -75 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm