Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 57 -14 43 -
18/01 kl 01 48 -14 34 -
18/01 kl 02 50 -13 37 -
18/01 kl 03 63 -12 51 -
18/01 kl 04 81 -12 69 -
18/01 kl 05 101 -11 90 -
18/01 kl 06 118 -10 108 -
18/01 kl 07 127 -8 119 -
18/01 kl 08 127 -6 121 -
18/01 kl 09 117 -6 111 -
18/01 kl 10 100 -4 96 -
18/01 kl 11 82 -3 79 -
18/01 kl 12 66 -2 64 -
18/01 kl 13 58 -2 56 -
18/01 kl 14 59 -1 58 -
18/01 kl 15 71 -1 70 -
18/01 kl 16 89 1 90 -
18/01 kl 17 109 1 110 -
18/01 kl 18 129 1 130 -
18/01 kl 19 142 2 144 -
18/01 kl 20 145 1 146 -
18/01 kl 21 138 2 140 -
18/01 kl 22 121 2 123 -
18/01 kl 23 100 1 101 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 172 170 164 140 146
Laveste vannstand 32 41 43 43 34
Avvik gult nivå -24 -26 -32 -56 -50
Avvik orange nivå -35 -37 -43 -67 -61
Avvik rødt nivå -43 -45 -51 -75 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm