Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 52 30 82 91
14/01 kl 02 56 34 90 96
14/01 kl 03 66 39 105 105
14/01 kl 04 75 45 120 114
14/01 kl 05 78 45 123 121
14/01 kl 06 77 43 120 127
14/01 kl 07 78 44 122 135
14/01 kl 08 79 42 121 132
14/01 kl 09 74 40 114 116
14/01 kl 10 64 38 102 99
14/01 kl 11 55 40 95 92
14/01 kl 12 50 45 95 92
14/01 kl 13 48 50 98 92
14/01 kl 14 50 54 104 97
14/01 kl 15 58 59 117 -
14/01 kl 16 68 60 128 -
14/01 kl 17 73 61 134 -
14/01 kl 18 74 64 138 -
14/01 kl 19 76 65 141 -
14/01 kl 20 80 62 142 -
14/01 kl 21 80 64 144 -
14/01 kl 22 72 71 143 -
14/01 kl 23 63 75 138 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 203 135 111 139
Laveste vannstand 82 112 84 56 76
Avvik gult nivå -26 33 -35 -59 -31
Avvik orange nivå -46 13 -55 -79 -51
Avvik rødt nivå -64 -5 -73 -97 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm