Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 56 77 133 -
15/01 kl 01 51 94 145 -
15/01 kl 02 51 121 172 -
15/01 kl 03 56 140 196 -
15/01 kl 04 66 137 203 -
15/01 kl 05 74 119 193 -
15/01 kl 06 77 96 173 -
15/01 kl 07 77 77 154 -
15/01 kl 08 80 70 150 -
15/01 kl 09 80 72 152 -
15/01 kl 10 74 77 151 -
15/01 kl 11 65 80 145 -
15/01 kl 12 56 83 139 -
15/01 kl 13 51 82 133 -
15/01 kl 14 48 75 123 -
15/01 kl 15 51 61 112 -
15/01 kl 16 59 54 113 -
15/01 kl 17 67 49 116 -
15/01 kl 18 71 45 116 -
15/01 kl 19 72 47 119 -
15/01 kl 20 76 49 125 -
15/01 kl 21 80 53 133 -
15/01 kl 22 80 56 136 -
15/01 kl 23 72 57 129 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 203 135 111 139
Laveste vannstand 82 112 84 56 76
Avvik gult nivå -26 33 -35 -59 -31
Avvik orange nivå -46 13 -55 -79 -51
Avvik rødt nivå -64 -5 -73 -97 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm