Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 63 55 118 -
16/01 kl 01 56 53 109 -
16/01 kl 02 51 51 102 -
16/01 kl 03 50 52 102 -
16/01 kl 04 56 53 109 -
16/01 kl 05 66 52 118 -
16/01 kl 06 72 54 126 -
16/01 kl 07 74 54 128 -
16/01 kl 08 76 54 130 -
16/01 kl 09 81 54 135 -
16/01 kl 10 82 53 135 -
16/01 kl 11 76 47 123 -
16/01 kl 12 66 40 106 -
16/01 kl 13 59 34 93 -
16/01 kl 14 53 35 88 -
16/01 kl 15 49 35 84 -
16/01 kl 16 51 37 88 -
16/01 kl 17 58 38 96 -
16/01 kl 18 65 37 102 -
16/01 kl 19 67 33 100 -
16/01 kl 20 70 25 95 -
16/01 kl 21 75 19 94 -
16/01 kl 22 81 18 99 -
16/01 kl 23 80 15 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 203 135 111 139
Laveste vannstand 82 112 84 56 76
Avvik gult nivå -26 33 -35 -59 -31
Avvik orange nivå -46 13 -55 -79 -51
Avvik rødt nivå -64 -5 -73 -97 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm