Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 72 11 83 -
17/01 kl 01 64 12 76 -
17/01 kl 02 56 15 71 -
17/01 kl 03 50 15 65 -
17/01 kl 04 49 13 62 -
17/01 kl 05 54 10 64 -
17/01 kl 06 63 9 72 -
17/01 kl 07 68 5 73 -
17/01 kl 08 71 -4 67 -
17/01 kl 09 76 -10 66 -
17/01 kl 10 82 -7 75 -
17/01 kl 11 83 -3 80 -
17/01 kl 12 79 -1 78 -
17/01 kl 13 70 3 73 -
17/01 kl 14 63 8 71 -
17/01 kl 15 55 10 65 -
17/01 kl 16 50 6 56 -
17/01 kl 17 51 6 57 -
17/01 kl 18 56 9 65 -
17/01 kl 19 61 10 71 -
17/01 kl 20 64 14 78 -
17/01 kl 21 68 21 89 -
17/01 kl 22 74 27 101 -
17/01 kl 23 80 31 111 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 203 135 111 139
Laveste vannstand 82 112 84 56 76
Avvik gult nivå -26 33 -35 -59 -31
Avvik orange nivå -46 13 -55 -79 -51
Avvik rødt nivå -64 -5 -73 -97 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm