Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 80 34 114 -
18/01 kl 01 74 42 116 -
18/01 kl 02 66 47 113 -
18/01 kl 03 57 46 103 -
18/01 kl 04 50 48 98 -
18/01 kl 05 48 54 102 -
18/01 kl 06 52 58 110 -
18/01 kl 07 59 57 116 -
18/01 kl 08 65 55 120 -
18/01 kl 09 69 59 128 -
18/01 kl 10 76 60 136 -
18/01 kl 11 83 56 139 -
18/01 kl 12 86 52 138 -
18/01 kl 13 82 51 133 -
18/01 kl 14 74 48 122 -
18/01 kl 15 66 43 109 -
18/01 kl 16 58 40 98 -
18/01 kl 17 52 38 90 -
18/01 kl 18 51 33 84 -
18/01 kl 19 54 25 79 -
18/01 kl 20 58 19 77 -
18/01 kl 21 61 16 77 -
18/01 kl 22 66 10 76 -
18/01 kl 23 74 3 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 203 135 111 139
Laveste vannstand 82 112 84 56 76
Avvik gult nivå -26 33 -35 -59 -31
Avvik orange nivå -46 13 -55 -79 -51
Avvik rødt nivå -64 -5 -73 -97 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm