Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 51 31 82 92
14/01 kl 02 54 35 89 93
14/01 kl 03 66 40 106 105
14/01 kl 04 77 45 122 116
14/01 kl 05 80 45 125 122
14/01 kl 06 78 43 121 127
14/01 kl 07 78 44 122 135
14/01 kl 08 80 43 123 141
14/01 kl 09 76 41 117 124
14/01 kl 10 64 38 102 99
14/01 kl 11 53 40 93 95
14/01 kl 12 49 46 95 95
14/01 kl 13 47 50 97 93
14/01 kl 14 48 54 102 97
14/01 kl 15 56 60 116 -
14/01 kl 16 68 60 128 -
14/01 kl 17 76 61 137 -
14/01 kl 18 75 65 140 -
14/01 kl 19 75 65 140 -
14/01 kl 20 81 63 144 -
14/01 kl 21 82 65 147 -
14/01 kl 22 74 71 145 -
14/01 kl 23 63 75 138 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 203 137 114 141
Laveste vannstand 82 110 84 55 76
Avvik gult nivå -26 30 -36 -59 -32
Avvik orange nivå -50 6 -60 -83 -56
Avvik rødt nivå -78 -22 -88 -111 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm