Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 55 78 133 -
15/01 kl 01 51 94 145 -
15/01 kl 02 49 121 170 -
15/01 kl 03 54 140 194 -
15/01 kl 04 66 137 203 -
15/01 kl 05 77 119 196 -
15/01 kl 06 79 96 175 -
15/01 kl 07 77 77 154 -
15/01 kl 08 79 71 150 -
15/01 kl 09 82 72 154 -
15/01 kl 10 76 77 153 -
15/01 kl 11 64 80 144 -
15/01 kl 12 55 83 138 -
15/01 kl 13 51 83 134 -
15/01 kl 14 48 75 123 -
15/01 kl 15 48 62 110 -
15/01 kl 16 57 54 111 -
15/01 kl 17 68 49 117 -
15/01 kl 18 73 46 119 -
15/01 kl 19 73 47 120 -
15/01 kl 20 75 49 124 -
15/01 kl 21 82 53 135 -
15/01 kl 22 82 56 138 -
15/01 kl 23 73 57 130 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 203 137 114 141
Laveste vannstand 82 110 84 55 76
Avvik gult nivå -26 30 -36 -59 -32
Avvik orange nivå -50 6 -60 -83 -56
Avvik rødt nivå -78 -22 -88 -111 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm