Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 63 55 118 -
16/01 kl 01 55 53 108 -
16/01 kl 02 50 51 101 -
16/01 kl 03 48 53 101 -
16/01 kl 04 53 53 106 -
16/01 kl 05 66 52 118 -
16/01 kl 06 74 55 129 -
16/01 kl 07 75 55 130 -
16/01 kl 08 76 54 130 -
16/01 kl 09 81 54 135 -
16/01 kl 10 84 53 137 -
16/01 kl 11 78 47 125 -
16/01 kl 12 66 40 106 -
16/01 kl 13 59 35 94 -
16/01 kl 14 53 35 88 -
16/01 kl 15 48 36 84 -
16/01 kl 16 49 37 86 -
16/01 kl 17 57 38 95 -
16/01 kl 18 66 37 103 -
16/01 kl 19 69 33 102 -
16/01 kl 20 70 25 95 -
16/01 kl 21 75 19 94 -
16/01 kl 22 82 18 100 -
16/01 kl 23 82 15 97 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 203 137 114 141
Laveste vannstand 82 110 84 55 76
Avvik gult nivå -26 30 -36 -59 -32
Avvik orange nivå -50 6 -60 -83 -56
Avvik rødt nivå -78 -22 -88 -111 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm