Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 74 12 86 -
17/01 kl 01 64 12 76 -
17/01 kl 02 56 15 71 -
17/01 kl 03 49 15 64 -
17/01 kl 04 46 13 59 -
17/01 kl 05 52 10 62 -
17/01 kl 06 63 9 72 -
17/01 kl 07 70 5 75 -
17/01 kl 08 72 -4 68 -
17/01 kl 09 75 -9 66 -
17/01 kl 10 82 -7 75 -
17/01 kl 11 86 -3 83 -
17/01 kl 12 80 -1 79 -
17/01 kl 13 71 3 74 -
17/01 kl 14 63 8 71 -
17/01 kl 15 56 10 66 -
17/01 kl 16 50 7 57 -
17/01 kl 17 49 6 55 -
17/01 kl 18 56 9 65 -
17/01 kl 19 63 10 73 -
17/01 kl 20 66 14 80 -
17/01 kl 21 67 21 88 -
17/01 kl 22 74 27 101 -
17/01 kl 23 82 32 114 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 203 137 114 141
Laveste vannstand 82 110 84 55 76
Avvik gult nivå -26 30 -36 -59 -32
Avvik orange nivå -50 6 -60 -83 -56
Avvik rødt nivå -78 -22 -88 -111 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm