Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 83 34 117 -
18/01 kl 01 75 42 117 -
18/01 kl 02 66 47 113 -
18/01 kl 03 57 47 104 -
18/01 kl 04 49 48 97 -
18/01 kl 05 45 54 99 -
18/01 kl 06 50 58 108 -
18/01 kl 07 59 57 116 -
18/01 kl 08 66 56 122 -
18/01 kl 09 69 59 128 -
18/01 kl 10 75 60 135 -
18/01 kl 11 83 56 139 -
18/01 kl 12 88 53 141 -
18/01 kl 13 84 51 135 -
18/01 kl 14 75 49 124 -
18/01 kl 15 66 43 109 -
18/01 kl 16 58 40 98 -
18/01 kl 17 51 38 89 -
18/01 kl 18 49 34 83 -
18/01 kl 19 54 26 80 -
18/01 kl 20 59 20 79 -
18/01 kl 21 62 17 79 -
18/01 kl 22 66 10 76 -
18/01 kl 23 74 4 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 203 137 114 141
Laveste vannstand 82 110 84 55 76
Avvik gult nivå -26 30 -36 -59 -32
Avvik orange nivå -50 6 -60 -83 -56
Avvik rødt nivå -78 -22 -88 -111 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm