Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 252 37 289 290
14/01 kl 02 265 38 303 306
14/01 kl 03 245 39 284 289
14/01 kl 04 206 36 242 250
14/01 kl 05 158 34 192 196
14/01 kl 06 112 34 146 147
14/01 kl 07 75 37 112 110
14/01 kl 08 62 40 102 101
14/01 kl 09 77 40 117 118
14/01 kl 10 114 42 156 154
14/01 kl 11 162 44 206 203
14/01 kl 12 217 46 263 255
14/01 kl 13 263 45 308 301
14/01 kl 14 283 47 330 325
14/01 kl 15 269 52 321 -
14/01 kl 16 230 52 282 -
14/01 kl 17 180 52 232 -
14/01 kl 18 127 52 179 -
14/01 kl 19 79 54 133 -
14/01 kl 20 49 54 103 -
14/01 kl 21 47 53 100 -
14/01 kl 22 70 53 123 -
14/01 kl 23 111 53 164 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 330 329 308 264 276
Laveste vannstand 100 105 96 92 95
Avvik gult nivå 5 4 -17 -61 -49
Avvik orange nivå -13 -14 -35 -79 -67
Avvik rødt nivå -29 -30 -51 -95 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm