Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 163 52 215 -
15/01 kl 01 216 52 268 -
15/01 kl 02 252 52 304 -
15/01 kl 03 257 54 311 -
15/01 kl 04 234 55 289 -
15/01 kl 05 194 57 251 -
15/01 kl 06 150 53 203 -
15/01 kl 07 107 52 159 -
15/01 kl 08 77 55 132 -
15/01 kl 09 71 58 129 -
15/01 kl 10 89 61 150 -
15/01 kl 11 126 61 187 -
15/01 kl 12 172 60 232 -
15/01 kl 13 223 57 280 -
15/01 kl 14 263 55 318 -
15/01 kl 15 275 54 329 -
15/01 kl 16 257 55 312 -
15/01 kl 17 218 55 273 -
15/01 kl 18 170 56 226 -
15/01 kl 19 121 55 176 -
15/01 kl 20 78 53 131 -
15/01 kl 21 54 51 105 -
15/01 kl 22 56 52 108 -
15/01 kl 23 80 53 133 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 330 329 308 264 276
Laveste vannstand 100 105 96 92 95
Avvik gult nivå 5 4 -17 -61 -49
Avvik orange nivå -13 -14 -35 -79 -67
Avvik rødt nivå -29 -30 -51 -95 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm