Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 120 50 170 -
16/01 kl 01 169 50 219 -
16/01 kl 02 217 50 267 -
16/01 kl 03 246 50 296 -
16/01 kl 04 246 49 295 -
16/01 kl 05 222 50 272 -
16/01 kl 06 186 51 237 -
16/01 kl 07 146 50 196 -
16/01 kl 08 109 49 158 -
16/01 kl 09 84 48 132 -
16/01 kl 10 82 49 131 -
16/01 kl 11 101 49 150 -
16/01 kl 12 135 48 183 -
16/01 kl 13 178 46 224 -
16/01 kl 14 223 45 268 -
16/01 kl 15 256 45 301 -
16/01 kl 16 263 45 308 -
16/01 kl 17 243 42 285 -
16/01 kl 18 207 41 248 -
16/01 kl 19 164 38 202 -
16/01 kl 20 120 36 156 -
16/01 kl 21 83 34 117 -
16/01 kl 22 64 32 96 -
16/01 kl 23 67 32 99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 330 329 308 264 276
Laveste vannstand 100 105 96 92 95
Avvik gult nivå 5 4 -17 -61 -49
Avvik orange nivå -13 -14 -35 -79 -67
Avvik rødt nivå -29 -30 -51 -95 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm