Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 90 29 119 -
17/01 kl 01 126 27 153 -
17/01 kl 02 171 22 193 -
17/01 kl 03 212 21 233 -
17/01 kl 04 236 20 256 -
17/01 kl 05 234 20 254 -
17/01 kl 06 212 20 232 -
17/01 kl 07 181 18 199 -
17/01 kl 08 147 16 163 -
17/01 kl 09 115 14 129 -
17/01 kl 10 95 16 111 -
17/01 kl 11 93 17 110 -
17/01 kl 12 109 16 125 -
17/01 kl 13 139 17 156 -
17/01 kl 14 177 17 194 -
17/01 kl 15 216 16 232 -
17/01 kl 16 244 14 258 -
17/01 kl 17 249 15 264 -
17/01 kl 18 232 14 246 -
17/01 kl 19 201 16 217 -
17/01 kl 20 163 16 179 -
17/01 kl 21 125 15 140 -
17/01 kl 22 93 14 107 -
17/01 kl 23 76 16 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 330 329 308 264 276
Laveste vannstand 100 105 96 92 95
Avvik gult nivå 5 4 -17 -61 -49
Avvik orange nivå -13 -14 -35 -79 -67
Avvik rødt nivå -29 -30 -51 -95 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm