Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 78 17 95 -
18/01 kl 01 97 17 114 -
18/01 kl 02 130 20 150 -
18/01 kl 03 169 22 191 -
18/01 kl 04 205 25 230 -
18/01 kl 05 225 27 252 -
18/01 kl 06 225 31 256 -
18/01 kl 07 208 33 241 -
18/01 kl 08 182 34 216 -
18/01 kl 09 152 37 189 -
18/01 kl 10 124 40 164 -
18/01 kl 11 105 40 145 -
18/01 kl 12 101 42 143 -
18/01 kl 13 112 44 156 -
18/01 kl 14 137 44 181 -
18/01 kl 15 170 45 215 -
18/01 kl 16 205 44 249 -
18/01 kl 17 230 42 272 -
18/01 kl 18 236 40 276 -
18/01 kl 19 223 39 262 -
18/01 kl 20 198 38 236 -
18/01 kl 21 166 36 202 -
18/01 kl 22 132 33 165 -
18/01 kl 23 103 32 135 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 330 329 308 264 276
Laveste vannstand 100 105 96 92 95
Avvik gult nivå 5 4 -17 -61 -49
Avvik orange nivå -13 -14 -35 -79 -67
Avvik rødt nivå -29 -30 -51 -95 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm