Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 32 32 64 62
14/01 kl 02 22 34 56 55
14/01 kl 03 13 33 46 50
14/01 kl 04 8 33 41 46
14/01 kl 05 -1 35 34 35
14/01 kl 06 -15 34 19 22
14/01 kl 07 -18 38 20 17
14/01 kl 08 -7 35 28 28
14/01 kl 09 3 36 39 36
14/01 kl 10 6 36 42 44
14/01 kl 11 11 36 47 47
14/01 kl 12 25 37 62 61
14/01 kl 13 35 38 73 71
14/01 kl 14 29 41 70 59
14/01 kl 15 17 44 61 -
14/01 kl 16 11 44 55 -
14/01 kl 17 3 48 51 -
14/01 kl 18 -11 48 37 -
14/01 kl 19 -21 52 31 -
14/01 kl 20 -17 53 36 -
14/01 kl 21 -6 56 50 -
14/01 kl 22 -2 59 57 -
14/01 kl 23 0 67 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 73 110 68 37 49
Laveste vannstand 19 26 4 -7 -6
Avvik gult nivå -7 30 -12 -43 -31
Avvik orange nivå -18 19 -23 -54 -42
Avvik rødt nivå -28 9 -33 -64 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm