Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 13 78 91 -
15/01 kl 01 28 81 109 -
15/01 kl 02 29 81 110 -
15/01 kl 03 18 74 92 -
15/01 kl 04 10 72 82 -
15/01 kl 05 6 74 80 -
15/01 kl 06 -4 77 73 -
15/01 kl 07 -15 81 66 -
15/01 kl 08 -14 76 62 -
15/01 kl 09 -2 73 71 -
15/01 kl 10 5 68 73 -
15/01 kl 11 7 65 72 -
15/01 kl 12 13 62 75 -
15/01 kl 13 27 62 89 -
15/01 kl 14 33 62 95 -
15/01 kl 15 24 60 84 -
15/01 kl 16 14 56 70 -
15/01 kl 17 9 53 62 -
15/01 kl 18 0 50 50 -
15/01 kl 19 -13 47 34 -
15/01 kl 20 -19 45 26 -
15/01 kl 21 -13 44 31 -
15/01 kl 22 -4 43 39 -
15/01 kl 23 -1 43 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 73 110 68 37 49
Laveste vannstand 19 26 4 -7 -6
Avvik gult nivå -7 30 -12 -43 -31
Avvik orange nivå -18 19 -23 -54 -42
Avvik rødt nivå -28 9 -33 -64 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm