Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
15/01 kl 00 75% 0% 0% 88
15/01 kl 01 100% 100% 31% 105
15/01 kl 02 100% 100% 63% 108
15/01 kl 03 100% 63% 0% 96
15/01 kl 04 100% 0% 0% 91
15/01 kl 05 90% 0% 0% 89
15/01 kl 06 0% 0% 0% 79
15/01 kl 07 0% 0% 0% 67
15/01 kl 08 0% 0% 0% 68
15/01 kl 09 0% 0% 0% 78
15/01 kl 10 13% 0% 0% 83
15/01 kl 11 10% 0% 0% 82
15/01 kl 12 33% 0% 0% 83
15/01 kl 13 100% 56% 0% 97
15/01 kl 14 100% 98% 6% 102
15/01 kl 15 98% 4% 0% 91
15/01 kl 16 0% 0% 0% 80
15/01 kl 17 0% 0% 0% 70
15/01 kl 18 0% 0% 0% 58
15/01 kl 19 0% 0% 0% 42
15/01 kl 20 0% 0% 0% 36
15/01 kl 21 0% 0% 0% 40
15/01 kl 22 0% 0% 0% 48
15/01 kl 23 0% 0% 0% 49

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 100% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 100% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 63% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm