Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 1 43 44 -
16/01 kl 01 14 42 56 -
16/01 kl 02 26 42 68 -
16/01 kl 03 24 39 63 -
16/01 kl 04 13 37 50 -
16/01 kl 05 8 37 45 -
16/01 kl 06 3 36 39 -
16/01 kl 07 -6 36 30 -
16/01 kl 08 -13 34 21 -
16/01 kl 09 -8 32 24 -
16/01 kl 10 1 30 31 -
16/01 kl 11 7 29 36 -
16/01 kl 12 8 30 38 -
16/01 kl 13 16 28 44 -
16/01 kl 14 27 27 54 -
16/01 kl 15 30 23 53 -
16/01 kl 16 20 21 41 -
16/01 kl 17 12 18 30 -
16/01 kl 18 7 18 25 -
16/01 kl 19 -2 19 17 -
16/01 kl 20 -13 20 7 -
16/01 kl 21 -15 19 4 -
16/01 kl 22 -9 18 9 -
16/01 kl 23 -3 16 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 73 110 68 37 49
Laveste vannstand 19 26 4 -7 -6
Avvik gult nivå -7 30 -12 -43 -31
Avvik orange nivå -18 19 -23 -54 -42
Avvik rødt nivå -28 9 -33 -64 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm