Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 38 48 44 -
16/01 kl 01 49 59 56 -
16/01 kl 02 58 70 68 -
16/01 kl 03 56 68 63 -
16/01 kl 04 42 58 50 -
16/01 kl 05 34 52 45 -
16/01 kl 06 26 44 39 -
16/01 kl 07 14 33 30 -
16/01 kl 08 6 24 21 -
16/01 kl 09 10 28 24 -
16/01 kl 10 18 37 31 -
16/01 kl 11 23 41 36 -
16/01 kl 12 23 42 38 -
16/01 kl 13 31 49 44 -
16/01 kl 14 41 61 54 -
16/01 kl 15 42 63 53 -
16/01 kl 16 32 52 41 -
16/01 kl 17 23 44 30 -
16/01 kl 18 21 38 25 -
16/01 kl 19 12 28 17 -
16/01 kl 20 2 16 7 -
16/01 kl 21 -2 13 4 -
16/01 kl 22 3 17 9 -
16/01 kl 23 7 23 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 74 108 70 43 65
Laveste vannstand 15 27 -2 -14 -25
Avvik gult nivå -6 28 -10 -37 -15
Avvik orange nivå -17 17 -21 -48 -26
Avvik rødt nivå -27 7 -31 -58 -36
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm